Blekinge

Här förväntas elanvändningen öka tämligen blygsamt, drygt 9%. Ingen ökning avseende elproduktion förväntas, men den förändras då ny solkraft ersätter äldre vindkraft som fasas ut. Investeringsbehovet i elnät är 12,4 miljarder till 2045, nästan uteslutande i form av reinvesteringar i befintligt elnät.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor