Dalarna

Under de kommande 20 åren förväntas minst en fördubbling av Sveriges elanvändning. Vi liknar det vid en elektrifieringsvåg, som nu är på väg mot oss med full kraft. För att möta framtidens behov behöver vi skala upp produktionen av fossilfri el, men framförallt måste elnäten rustas upp och byggas ut så att elen kommer fram.

"Företagen kan inte vänta in rätt förutsättningar, utan kommer att flytta dit rätt förutsättningar finns.”
Stina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Dalarna är ett av de län med högst förväntad ökning av elanvändningen, hela 174%. Förändringen drivs huvudsakligen av industrin: nya datacenters och batterifabrik. Också elproduktionen ökar i stor utsträckning, med flera projekt inom landbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 37,8 miljarder till 2045, till stor del reinvesteringar i befintligt lokalt elnät men också nyinvesteringar i region- och transmissionsnät pga nya anslutningar av såväl användare som produktion.
Ny elintensiv industri
Google  datacenter
EcoDatacenter
Northvolt batterifabrik

Presentation av Elnätsrapporten i Falun med deltagare från Länsstyrelsen, Region Dalarna, Vattenfall Eldistribution, Svenska kraftnät, DalaVind, Hitachi Energy, SSAB och Mellansvenska Handelskammaren.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor