Gävleborg

Under de kommande 20 åren förväntas minst en fördubbling av Sveriges elanvändning. Vi liknar det vid en elektrifieringsvåg, som nu är på väg mot oss med full kraft. För att möta framtidens behov behöver vi skala upp produktionen av fossilfri el, men framförallt måste elnäten rustas upp och byggas ut så att elen kommer fram.

”Det är inte långt kvar innan redan befintliga jobb i Gävleborg är i farozonen på grund av att vi inte har den effekt vi behöver”.
Per Bill, Landshövding Gävleborg


I Gävleborg förväntas elanvändningen öka med hela 128%. Förändringen drivs huvudsakligen av industrin: vätgasproduktion och datacenter. En kraftigt utbyggd elproduktionen kan förväntas - en ökning på nära 300%! Det handlar om projekt inom både land- och havsbaserad vind. Investeringsbehovet i elnät är 67,5 miljarder till 2045, till stor del nyinvesteringar i transmissionsnätet.
Ny elintensiv industri
Skyborn Renewables/Lhyfe vätgasproduktion
Mid  Sweden Hydrogen Valley

Presentation av Elnätsrapporten på Gävle slott med deltagare från Stora Enso, Skyborn Renewables, Holmen Iggesund, Svenska kraftnät, Mellansvenska Handelskammaren och Region Gävleborg.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor