Gotland

Här förväntas elanvändningen öka med hela 200%, huvudsakligen drivet av industrins behov. Elproduktionen förväntas minska med drygt 8%. Investeringsbehovet i elnät är 7,6 miljarder till 2045, nästan uteslutande reinvesteringar i befintligt nät samt en ny Gotlandskabel.
Ny elintensiv industri
Heidelberg Materials CCS-anläggning

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor