Halland

Här förväntas endast en organisk utveckling av elanvändning. Däremot ökar elproduktionen kraftigt, drygt 82%, som en följd av havsvindprojekt men också ny kärnkraft vid Ringhals (SMR) och viss solkraft. Investeringsbehovet i elnät är 33,4 miljarder till 2045, till störst del bestående av reinvesteringar men också nyinvesteringar i form av transmissionsnätsnära nyanslutningar av havsvind och SMR:er.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor