Jönköping

Här förväntas endast en organisk utveckling av elanvändningen. Däremot dubbleras elproduktionen, huvudsakligen från fler projekt inom landbaserad vindkraft och solkraft. Investeringsbehovet i elnät är 28,8 miljarder till 2045, till störst del reinvesteringar i befintligt nät.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor