Kalmar

Här förväntas endast en organisk utveckling av elanvändning. Däremot ökar elproduktionen mycket kraftigt, drygt 240%, som en följd av havsvindprojekt men också ny kärnkraft vid Oskarshamn (SMR). Investeringsbehovet i elnät är 62,6 miljarder till 2045, till störst del bestående av nyinvesteringar i  av transmissionsnätsnära anslutningar av ny elproduktion.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor