Kronoberg

Här förväntas elanvändningen öka i endast organisk takt, drygt 21%. Elproduktionen förväntas däremot öka 65%, huvudsakligen från landbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 13,6 miljarder till 2045, nästan uteslutande i form av reinvesteringar i befintligt elnät.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor