Norrbotten

Länet med klart högst förväntad ökning av elanvändningen, sensationella 800%! Förändringen drivs huvudsakligen av industrins ökade behov, framförallt gruv- och stålindustrin. Också elproduktionen ökar med en dryg dubblering, huvudsakligen från projekt inom land- och havsbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 87,8 miljarder till 2045, där andelen nyinvesteringar är mycket hög som en följd av transmissionsnätsnära anslutningar av såväl nya användare som ny elproduktion.
Ny elintensiv industri
LKAB  fossilfri järnsvamp
H2GreenSteel fossilfri järnsvamp
SSAB  fossilfritt stål
Grupo  Fertiberias Green Wolverine ammoniak- och gödselproduktion

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor