Örebro

Här förväntas elanvändningen öka långsamt med drygt 30%, drivet av elektrifiering av transporter samt industrin. Elproduktionen förväntas öka med 36%, från landbaserad vindkraft och solkraft. Investeringsbehovet i elnät är 12,4 miljarder till 2045, främst reinvesteringar i befintligt lokalnät men också systemförstärkningar av transmissionsnätet (projekt NordSyd).

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor