Östergötland

Här förväntas elanvändningen öka med 32%. Elproduktionen ökar i ungefär samma takt, 36%, huvudsakligen från landbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 27,1 miljarder till 2045, nästan uteslutande i form av reinvesteringar i befintligt elnät.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor