Skåne

Här förväntas elanvändningen öka med 74%, huvudsakligen drivet av elektrifieringen inom transportsektorn och tillverkningsindustrin. Elproduktionen ökar dock mycket kraftigt, uppemot 500%, som en följd av främst havsvindprojekt. Investeringsbehovet i elnät är 96,4 miljarder till 2045, till största del bestående av reinvesteringar i befintligt nät men också nyinvesteringar i form av transmissionsnätsnära nyanslutningar av havsvind.
Ny elintensiv industri
Perstorp Project Air

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor