Södermanland

Här förväntas elanvändningen dubbleras, huvudsakligen drivet av elektrifieringen inom transportsektorn och industrin. Elproduktionen ökar dock kraftigt, uppemot 200%, som en följd av främst havsvindprojekt. Investeringsbehovet i elnät är 36,3 miljarder till 2045, till största del bestående av nyinvesteringar i transmissionsnätsnära nyanslutningar av havsvind.
Ny elintensiv industri
Hybrit  Oxelösund, SSAB

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor