Stockholm

Under de kommande 20 åren förväntas minst en fördubbling av Sveriges elanvändning. Vi liknar det vid en elektrifieringsvåg, som nu är på väg mot oss med full kraft. För att möta framtidens behov behöver vi skala upp produktionen av fossilfri el, men framförallt måste elnäten rustas upp och byggas ut så att elen kommer fram.

I just Stockholm förväntas elanvändningen öka med 41%, drivet av datacenter liksom elektrifieringen av transporter och hamnar. Ökad elproduktion sker främst genom solkraft. Investeringsbehovet i elnät är omfattande, 96,1 miljarder till 2045. Det handlar i huvudsak om reinvesteringar i främst lokalnätet, men på kort sikt även nyinvesteringar i transmissionsnätet.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor