Uppsala

Här förväntas elanvändningen öka med drygt 30%, drivet av elektrifiering av transporter och ökad befolkning. Ingen större ökning av elproduktionen förväntas. Investeringsbehovet i elnät är 26,3 miljarder till 2045, främst reinvesteringar i befintligt nät men också nyinvesteringar i systemförstärkningar av transmissionsnätet.
Ny elintensiv industri
HySkies elektrobränsle
Stora  Enso Skutskär

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor