Värmland

Under de kommande 20 åren förväntas minst en fördubbling av Sveriges elanvändning. Vi liknar det vid en elektrifieringsvåg, som nu är på väg mot oss med full kraft. För att möta framtidens behov behöver vi skala upp produktionen av fossilfri el, men framförallt måste elnäten rustas upp och byggas ut så att elen kommer fram.

”Om näringslivet kliver fram och säger: Det handlar om arbetstillfällen! Då blir det lättare för politikerna att ta tuffa beslut.”
Georg Andrén, Landshövding Värmland


I Värmland förväntas elanvändning öka med närmare 80%, drivet av industrin. Elproduktionen ökar samtidigt med knappt 50%, huvudsakligen från landbaserad vindkraft och solkraft. Investeringsbehovet i elnät är 25,5 miljarder till 2045, främst reinvesteringar i befintligt lokalnät men också nyinvesteringar inom transmissionsnätet (projekt NordSyd).

Kommer elen att räcka när Värmland ställer om? Stora Enso, Värmlands landshövding och Ellevio ger sina perspektiv på frågan.

Kommer elen att räcka när Värmland ställer om? Stora Enso, Värmlands landshövding och Ellevio ger sina perspektiv på frågan.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor