Västerbotten

Här ökar elanvändningen med hela 170%, drivet av industrins elektrifiering, nyetableringar och datacenter. Elproduktionen ökar samtidigt med drygt 70%, huvudsakligen från landbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 45,9 miljarder till 2045, huvudsakligen reinvesteringar i befintligt nät men också nyinvesteringar inom transmissionsnätet.
Ny elintensiv industri
Northvolt batterifabrik
Liquid  Wind elektrobränsle
Datahallar

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor