Västmanland

Här förväntas elanvändningen öka med drygt 90%, drivet av industrins expansion och nyetableringar samt elektrifierade transporter. Elproduktionen ökar samtidigt med drygt 60%, huvudsakligen från landbaserad vindkraft och solkraft. Investeringsbehovet i elnät är 18 miljarder till 2045, huvudsakligen reinvesteringar i befintligt nät.
Ny elintensiv industri
Köping  Hydrogenpark
Köping  Hydrogenpark
Köping  Hydrogenpark

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor