Västra Götaland

Under de kommande 20 åren förväntas minst en fördubbling av Sveriges elanvändning. Vi liknar det vid en elektrifieringsvåg, som nu är på väg mot oss med full kraft. För att möta framtidens behov behöver vi skala upp produktionen av fossilfri el, men framförallt måste elnäten rustas upp och byggas ut så att elen kommer fram.

”Nu ser vi ju att det ålderstigna nätet, på alla tre nivåer, måste förbättras”
Louise Åsenfors, Vice ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen


I Västra Götaland förväntas elanvändningen öka hela 164% -  ett av de län med störst ökning i Sverige. Utvecklingen drivs av industrins behov: batteritillverkning, kemiindustrin och datacenter. Ökad elproduktion sker främst genom havsbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 116 miljarder till 2045, i huvudsak reinvesteringar i lokalnät.
Ny elintensiv industri
Volvo batterifabrik i Mariestad
Volvo/Northvolt batterifabrik i Göteborg
Elektrifiering av transporter, bl a Göteborgs Hamn

Presentation av Elnätsrapporten med deltagare från Borealis, Freja Offshore och Västra Götalandsregionen.

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor